Ingyenes online jóslás

Sandalphon arkangyal

Sandalphon arkangyal egyik fő feladata, hogy felügyelje a szeráfoknak adott képességeket, mint például az erőt, a bőséget, a szépséget és az életörömöt. A szeráfok olyan sok hatalmat kaptak, hogy némelyikük bűntudatot érzett, amiért annyival jobbak a többi angyalnál. Idővel a bűntudat és a félelem átvette az irányítást, ami miatt sok értékes isteni ajándékukat elvesztették.

Sandalphon arkangyal
Sandalphon arkangyal

Az erő az érzelmekben van – az erő, hogy intenzíven megtapasztaljuk a szeretetet, hogy érezzük a kapcsolatot Istennel, hogy beteljesítsük a célunkat, hogy bőséget kapjunk, hogy megismerjük és kifejezzük az igazságot, és hogy egészséges testet tartsunk fenn. Ha már elég félelmétől sikerült megszabadulnia, tudni fogja, hogy az isteni ajándékok közül melyik az öné, és készen fog állni arra, hogy elfogadja őket. Kérjen bölcsességet és önmegbocsátást Sandalphontól ebben a folyamatban.

A szeráfok hajlamosak arra, hogy szigorúan ítélkezzenek önmaguk felett, és nem hagynak időt a tanulásra és a fejlődésre. Talán ön is elvárja magától a tökéletességet? Gyakorolja azt, hogy engedélyt ad magának arra, hogy még csak tanuló legyen. Ez a folyamat az érzéseiben zajlik. Az elméje segíthet összpontosítani és irányítani önmagát, de figyeljen az érzéseire, azok mondják meg önnek, hogy mi is az igazság.

Kérje meg Sandalphont, hogy vezesse végig az élettörténetén, hogy érezhesse, mit kell tennie. Találja meg a félelmeit és egyensúlytalanságait, és tegyen lépéseket ezek feldolgozására. Azzal, hogy megengedi az igazi érzései kifejezését, és elengedi az érzelmi sebeket, megnyithatja az áramlást az ereje visszatérése előtt.

Akarnia kell ezt az erőt ahhoz, hogy eljöjjön, és el kell engednie a félelmeket és a bűntudatot, hogy az isteni tervnek megfelelően használhassa ezt az erőt.